top of page

HAKKIMDA

       Ülkemizin doğası en yeşil güzel ilerinden olan Rize'de doğdum. İlk ve Ortaöğrenimimi İstanbul'da tamamladıktan sonra 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini başarıyla bitirdim. 

       1998 1999 yılları arasında İstanbul Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalında asistanlık yaptıktan sonra  branş değiştirmek istedim ve 1999 - 2003 yılları arasında Marmara Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilimdalında ihtisasımı tamamladım.

       Görev Aldığım Kurumlar;

2005-2008      Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2007-2008      Grup Florence Nightingale Kızıltoprak Hastanesi

2008-2010      Özel Nene Hatun Hastanesi

2010-2012      Marmara Üni. Vakfı Özel Academic    Hospital

2012-2017      Kadıköy Şifa Hastanesi ve kapatılıp devrolması üzerine

2017-2018     Grup Florence Nightingale Ataşehir Hastanesi ile devlet ve özel sektörde görevimi tamamladığımı düşünerek kendi muayenehanemde  hastalarıma hizmet vermeye karar verdim.

   Üyesi Olduğum Kurumlar;

 

 • Türk Tabipler Birliği İstanbul Tabip Odası

 •  Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İstanbul Şubesi

 •  Türk Perinatoloji Derneği

 •  Türk Jinekolojik Endoskopi Derneği

 •  Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği   

   Katıldığım Kurs Ve Seminerler;

 

 • Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu – İstanbul (Ekim – 2011)

 • 8th Turkish – German Gynecology Congress – Antalya ( Mayıs – 2009)

 • Temel ve Operatif Laporoskopi Kursu – Antalya ( Mayıs – 2008)

 • 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi – Antalya (Mayıs – 2008)

 • Maternal Sistemik Hastalıklar ve Gebelik Sempozyumu – İstanbul ( Ocak – 2007)

 • Second International Conference on Science and Moral Philosophy (Ethics) of Assisted Human Reproduction – İstanbul (Nisan – 2006)

 • PCOS Current concepts reatment & Ovulation Induction – Antalya (Eylül – 2003)

 • V. Türk – Alman Jinekoloji Derneği ve II.Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi – Antalya ( Mayıs – 2003)

 • 13th The North American Menopause Society Annual Meeting - Chicago  (Ekim – 2002)

 • 2nd International & 5th National Congress on Menopause & Osteoporosis – İstanbul ( Eylül – 2002)

 • XX. Jineko-patoloji Kongresi – İstanbul ( Haziran – 2002)

 • Ian Donald Inter-Unıversity School of Medical Ultrasound – Antalya (Mayıs – 2002)

 • The 3rd Ultrasound Congress in Obstetrics and Gynecology – Antalya (Mayıs – 2002)

 • Maternal – Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi – İstanbul (Nisan – 2002)

 • Advanced Course on Perinatal Ultrasound – İstanbul (Kasım – 2001)

 • 3. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi – İstanbul (Eylül – 2001)

 • XIX. Jineko-patoloji Kongresi – İstanbul (Haziran 2001)

 • Sinerji –“ Eğitim Anahtarını Kullanmak” Eğitim Programı - İstanbul (Kasım – 2000)

 • XVIII. Jineko-patoloji Kongresi - İstanbul (Haziran – 2000)

 • VII. European Conference of Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology – İstanbul  (Eylül – 1999)

 

       Yayınlarım;

 

 • Effects of hormone therapy and tibolone on body composition and serum leptin levels in postmenopausal women

 • Hormon replasman tedavisi alan hastalarda beş yıllık uyum oranları

 • Yüksek dansiteli lipoproteinler, postmenapozal osteoporoz için güvenilir bir gösterge midir?

 • Long term continuance of menopausal estrogen treatmant / hormone treatment 

 • Preeklampside güncel yaklaşımlar ve doğum endikasyonları

 • Gastric cancer in pregnancy

 • Oral misoprostol for cervical priming before suction termination of first trimester pregnancy

 • The relation of maternal blood, umblical cord and amniotic fluid leptin levels with fetal birth weight

 

 

        ALDIĞIM ÖDÜL;

 

 • Eylül 2002 Wyeth ""Geleceğin Genç Araştırmacısı""  destek ödülü

bottom of page